Loading…

แคตตาล็อกออนไลน์

ซ่อมจอทัชสกรีนเครื่องจักร

ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

ซ่อมจอทัชสกรีนเครื่องจักร

ซ่อมชุดแสดงผลหน้าจอ ซ่อมจอ LCD Display, LCD Monitor, ซ่อมจอ Touch Screen สำหรับเครื่องจักร CNC จอดับจอมืด จอลายเป็นเส้น จอไหม้ จอแตก กดแก้วไม่ทำงาน ซ่อมได้ทุกอาการ เปลี่ยนจอใหม่ : ซ่อมชุดแสดงผลหน้าจอแอลซีดีทัชสกรีน EPSON, Fuji, Hitachi, Hosiden, Keyence, Koyo, Kyocera, LG-Philips, Matsushita, Mazax, Mori Seiki, Mitsubishi, NEC, Okuma, OMRON, Optrex, SHARP, SIEMENS, Sanyo, Unitronics

รับซ่อมจอทัชสกรีน

รับซ่อมจอทัชสกรีน

รับงาน-ส่งงานพื้นที่ กรุงเทพ นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร สมุทรปราการ

ติดต่อประสานงานซ่อม โทร 087-678-8744